Marsz Żywych Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Brzostowska   
wtorek, 07 maja 2019 10:08

Młodzież Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu - Dobrzyniu wzięła udział w Marszu Żywych  w Oświęcimiu. Projekt "Marsz Żywych" to międzynarodowe wydarzenie, w ramach którego Żydzi z różnych krajów, głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca Zagłady, które Niemcy utworzyli podczas wojny na okupowanych ziemiach polskich. Dzięki uczestnictwu w Marszu młodzi ludzie poznają także historię polskich Żydów, spotykają się z polskimi rówieśnikami oraz polskimi Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata. Po raz pierwszy Marsz Żywych zorganizowano w 1988 roku.

"Nabór do projektu ruszył już w lutym - mówi dyrektor szkoły, Agnieszka Brzostowska. Złożyliśmy wniosek do MEN - u, w którym opisaliśmy, jakie działania podejmujemy, aby upamiętnić społeczność żydowską w naszym mieście. Nasi uczniowie m.in. opiekują się Pomnikiem Pamięci Żydów i co roku biorą udział w akcji Żonkile. Myślę, że to przesądziło o zakwalifikowaniu się naszej szkoły do projektu". Zakwalifikowane szkoły mogły liczyć na sfinansowanie podróży przez MEN. 

"W projekcie wzięło udział blisko 40 uczniów wraz z opiekunami - dodaje Agnieszka Brzostowska. Wyjechaliśmy o 3 nad ranem z Golubia - Dobrzynia i przed godziną 9 byliśmy w Oświęcimiu. Mieliśmy wtedy kilka godzin na zwiedzanie obozu, co dla wielu z nas było wstrząsającym przeżyciem". 

Kulminacyjnym momentem uroczystości był przemarsz tzw. "drogą śmierci" - między byłymi obozami Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau. "Trudno opisać, co się czuje, idąc w tym marszu z tysiącami kolegów i koleżanek z całego świata" - opowiada jedna z uczestniczek projektu. "Chyba wszystkim nam przychodziło wtedy na myśl, ilu ludzi szło i ginęło tą drogą" - dodaje. 

"Myślę, że uczestniczyliśmy w czymś więcej niż tylko wycieczce szkolnej - podsumowuje jedna z opiekunek grupy, Dorota Gurtowska. To była piękna, choć trudna lekcja historii i ludzkiej solidarności".