Warsztaty w Ministerstwie Sprawiedliwości Drukuj
Wpisany przez Justyna Jagodzińska   
poniedziałek, 13 maja 2019 11:39

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat podstawowych praw i obowiązków obywateli, zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Szczególną wartość mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają uczniom skonfrontować ich dotychczasowe doświadczenia i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny ogłosiło program edukacyjny "Dzień z prawem", w którym mieli przyjemność  uczestniczyć uczniowie klas  TOR oraz  TE . Wizyta rozpoczęła się w znanej wszystkim z telewizji - sali posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej, gdzie zapadały decyzje rozliczające "dziką reprywatyzację" warszawskich kamienic. Uczniowie zostali powitani przez asystentkę sędziego panią Paulinę Janik, która zapoznała wszystkich z istotą zawodów prawniczych. Następnie młodzież miała możliwość posłuchać wystąpienia Anety Michalskiej - Linek na temat  funkcjonowania administracji rządowej. W dalszej części odbyła się prelekcja  pani prokurator Renaty Turczynowskiej, delegowanej do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, która przybliżyła istotę pracy prokuratorów . Następnie uczniowie wzięli udział w symulowanej rozprawie sądowej. W role oskarżonego, prokuratora, adwokata, sędziego oraz świadków wcielili się sami uczniowie. Po rozprawie młodzież udała się do byłego Aresztu śledczego przy ulicy Rakowieckiej, gdzie  można było obejrzeć Ścianę Śmierci, spacerniak, oryginalne cele i karcery zachowane w podziemiach. Na ścianach widniały rysunki i inskrypcje wyryte przez więźniów. W tym miejscu przewodnikiem  był Kapitan Andrzej Rytka, wieloletni pracownik służby więziennej. Potem zwiedzono Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, mieszczące się również na terenie aresztu. Umiejscowienie tego muzeum nie jest przypadkowe. Pełniło ono funkcję głównego więzienia politycznego (od roku 1945 oraz przez cały okres stalinowski), gdzie byli przetrzymywani najważniejsi członkowie podziemia niepodległościowego. Na terenie tego więzienia wykonano ponad 350 wyroków śmierci, a liczba osób zakatowanych w trakcie przesłuchań i śledztwa jest nieznana. 

Wizyta w Ministerstwie Sprawiedliwości miała wielki walor poznawczy oraz zapewniła wiele ciekawych wrażeń i dobrą zabawę.