Egzamin POPRAWKOWY Drukuj
Wpisany przez Dyrektor   

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym ma zostać przeprowadzony zgodnie z procedurami obowiązującymi w terminie głównym.
Przypominam Państwu, że zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym jest następujący:
część pisemna - 27 sierpnia 2013 r. o godz. 9:00