WWW.ZS-2.PL oficjalna strona ZESPO艁U SZK脫艁 NR 2 w Golubiu-Dobrzyniu -> Technikum Informatyczne - Technikum Organizacji Reklamy - Technikum Rolnicze - Technikum Ekonomiczne - Technikum Architektury Krajobrazu - Szko艂a Bran偶owa I Stopnia - Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych
Strona g艂贸wna >> Programy UE
Programy UE
Szko艂a sukcesu zawodowego Drukuj Email
Wpisany przez Irena R贸偶a艅ska   
       
W Zespole Szk贸艂 Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu w roku szkolnym 2010/2011 b臋d膮 realizowne zaj臋cia w ramach dzia艂ania 9.2: Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego. Projekt nosi nazw臋 "Szko艂a sukcesu zawodowego" i jest finansowany z Funduszy Europejskich.
G艂贸wnym celem projektu jest podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci kszta艂cenia zawodowego powiatu golubsko-dobrzy艅skiego poprzez doposa偶enie w sprz臋t i pomoce dydaktyczne oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w taki spos贸b, aby zwi臋kszy膰 zainteresowanie uczni贸w rozwojem kompetencji kluczowych i zawodowych, jednocze艣nie dostosowuj膮c ich kwalifikacje do wymaga艅 regionalnego rynku pracy.
Uczniowie b臋d膮 uczestniczy膰 w zadaniach:
- Biznes w praktyce,
- Autoprezentacja na rynku pracy,
- J臋zyk angielski zawodowy,
- J臋zyk niemiecki zawodowy,
- Grafika matematyczna,
- Technologie IT w zawodzie "Zootechnik",
- Technologie IT w zawodzie "Agroasystent",
- Technologie IT w zawodzie "Data Flor",
- Organizacja praktyk zawodowych,
- Zaj臋cia praktyczne w szklarni,
- Budowa i obs艂uga mikroci膮gnika,
- Nauka jazdy mikroci膮gnikiem,
- Przygotowanie do egzaminu zawodowego,
- Grupowe doradztwo edukacyjno - zawodowe,
- Indywiduamne doradztwo edukacyjno - zawodowe.
Wyjazdy na praktyk臋 i wyjazdy studyjne:
- Pozna艅ska Hodowla Ro艣lin Tulce k/Poznania,
- Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Nowy Dw贸r,
- Le艣ny Zak艂ad Do艣wiadczalny SGGW Rog贸w k/艁odzi,
- Ogrody tematyczne Hortulus Dobrzyce,
- Konferencja dla pracodawc贸w.
Udzia艂 w targach bran偶owych:
- Farma,
- Gardenia,
- Agro Show.
 
Udzia艂 w Targach Agro Show Drukuj Email
Wpisany przez Irena R贸偶a艅ska   
艣roda, 29 wrze艣nia 2010 08:28
    
     W ramach programu "Szko艂a Sukcesu Zawodowego" w dniu 25 wrze艣nia 2010r odby艂 si臋 wyjazd m艂odzie偶y klas technikum rolniczego na Mi臋dzynarodowe Targi Agro Show do Bednar k/Poznania.
       Cele i za艂o偶enia programowe wyjazdu:
      - zapoznanie m艂odzie偶y uczni贸w klas technikum rolniczego z nowymi technologiami w produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej,
- zdobycie przez m艂odzie偶 praktycznej i innowacyjnej wiedzy o swoim zawodzie,
- poznanie przez uczni贸w klas technikum firm i producent贸w maszyn i urz膮dze艅 rolniczych, 艣rodk贸w ochrony ro艣lin oraz rozmowa z przedstawicielami firm i potencjalnych pracodawc贸w w celu poznania ich oczekiwa艅 wobec przysz艂ych kandydat贸w do pracy,
-  wykorzystanie j臋zyka obcego zawodowego w konwersacjach z wystawcami i uczestnikami targ贸w.
http://www.zs-2.pl/galeria/projekt-92-ssz/agroshow-2010
 
Szko艂a sukcesu zawodowego Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
               
"Szko艂a sukcesu zawodowego"
     
W ramach projektu w szkole zrealizowanych zostanie 2426 godzin dydaktycznych z j臋zyk贸w angielskiego i niemieckiego, matematyki i technologii informacyjnej. Program opr贸cz teorii przewiduje, tak偶e zaj臋cia praktyczne, wyjazdy studyjne oraz udzia艂 w targach bran偶owych m.in. targach rolniczo-ogrodniczych: Farma Pozna艅, Krajowa Wystawa Ogrodnicza w Poznaniu, Agroshow czy targach motoryzacyjnych Auto-Show Bydgoszcz. Wyjazdy to doskona艂a okazja do spotka艅 z potencjalnymi pracodawcami, podczas kt贸rych uczniowie poznaj膮 wymagania stawiane przysz艂ym pracownikom. Szanse na znalezienie pracy mo偶e zwi臋kszy膰 uzyskanie suplementu do dyplomu ? Europass, kt贸ry otrzymaj膮 uczniowie po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie: technik rolnik, kucharz ma艂ej gastronomii, sprzedawca. Program obejmuje tak偶e doradztwo zawodowe. Program obejmuje tak偶e doradztwo zawodowe.
 
Szko艂a KK Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
               
Ponadregionalny program rozwijania umiej臋tno艣ci uczni贸w szk贸艂 Polski Centralnej i po艂udniowo-zachodniej
     

Program realizowany b臋dzie r贸wnolegle w 5 najpr臋偶niejszych szko艂ach wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego.
Cele szczeg贸艂owe Projektu to:
- wsparcie procesu rozwijania poziomu Kompetencji Kluczowych uczni贸w;
- zwi臋kszenie dost臋pno艣ci do pozalekcyjnych, uzupe艂niaj膮cych, efektywnych i innowacyjnych form rozwijania Kompetencji Kluczowych: 
           - Wakacyjne Obozy Naukowe,
           - Ko艂a Naukowe,
           - Studium Kompetentnych Lider贸w, 
           - Przedsi臋biorstwo Symulacyjne;
- wsparcie nauczycieli przy tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego opartego o programy autorskie uwzgl臋dniaj膮ce kszta艂towanie Kompetencji Kluczowych w zakresie nauczania przedmiot贸w matematyczno-przyrodniczych, ICT, j臋zyk贸w obcych i przedsi臋biorczo艣ci;
- zwi臋kszenie wsp贸艂pracy i wymiany do艣wiadcze艅 pomi臋dzy nauczycielami i uczniami.
w
 
Dzisiaj ucze艅 Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
               
"Dzisiaj ucze艅, jutro poszukiwany fachowiec na rynku"
      G艂贸wnym celem Programu jest wzrost zatrudnienia. Ma by膰 to zrealizowane po przez upowszechnienie edukacji spo艂ecze艅stwa na ka偶dym etapie kszta艂cenia przy r贸wnoczesnym zwi臋kszaniu jako艣ci us艂ug edukacyjnych i ich silniejszym powi膮zaniem z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. W ramach Programu uczniowie Zasadniczej Szko艂y Zawodowej oraz Technik贸w uczestnicz膮 w zaj臋ciach z j臋zyk贸w obcych zawodowych oraz przedmiot贸w zawodowych. W wyniku realizacji Programu szko艂a wzbogaci艂a si臋 o nowe pomoce dydaktyczne: 3 tablice interaktywne, s艂owniki do j臋zyk贸w obcych zawodowych, nowe oprogramowania komputerowe oraz ksi膮偶ki i podr臋czniki do przedmiot贸w zawodowych.
 


Strona 5 z 5

Polityka prywatnoṡci i pliki cookies