Szkoła KK Drukuj
Wpisany przez Dyrektor   
               
Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Centralnej i południowo-zachodniej
     

Program realizowany będzie równolegle w 5 najprężniejszych szkołach województwa kujawsko-pomorskiego.
Cele szczegółowe Projektu to:
- wsparcie procesu rozwijania poziomu Kompetencji Kluczowych uczniów;
- zwiększenie dostępności do pozalekcyjnych, uzupełniających, efektywnych i innowacyjnych form rozwijania Kompetencji Kluczowych: 
           - Wakacyjne Obozy Naukowe,
           - Koła Naukowe,
           - Studium Kompetentnych Liderów, 
           - Przedsiębiorstwo Symulacyjne;
- wsparcie nauczycieli przy tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego opartego o programy autorskie uwzględniające kształtowanie Kompetencji Kluczowych w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych i przedsiębiorczości;
- zwiększenie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami i uczniami.
w