Szkoła sukcesu zawodowego Drukuj
Wpisany przez Dyrektor   
               
"Szkoła sukcesu zawodowego"
     
W ramach projektu w szkole zrealizowanych zostanie 2426 godzin dydaktycznych z języków angielskiego i niemieckiego, matematyki i technologii informacyjnej. Program oprócz teorii przewiduje, także zajęcia praktyczne, wyjazdy studyjne oraz udział w targach branżowych m.in. targach rolniczo-ogrodniczych: Farma Poznań, Krajowa Wystawa Ogrodnicza w Poznaniu, Agroshow czy targach motoryzacyjnych Auto-Show Bydgoszcz. Wyjazdy to doskonała okazja do spotkań z potencjalnymi pracodawcami, podczas których uczniowie poznają wymagania stawiane przyszłym pracownikom. Szanse na znalezienie pracy może zwiększyć uzyskanie suplementu do dyplomu ? Europass, który otrzymają uczniowie po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie: technik rolnik, kucharz małej gastronomii, sprzedawca. Program obejmuje także doradztwo zawodowe. Program obejmuje także doradztwo zawodowe.