Szkoła sukcesu zawodowego Drukuj
Wpisany przez Irena Różańska   
       
W Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu w roku szkolnym 2010/2011 będą realizowne zajęcia w ramach działania 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt nosi nazwę "Szkoła sukcesu zawodowego" i jest finansowany z Funduszy Europejskich.
Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego powiatu golubsko-dobrzyńskiego poprzez doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w taki sposób, aby zwiększyć zainteresowanie uczniów rozwojem kompetencji kluczowych i zawodowych, jednocześnie dostosowując ich kwalifikacje do wymagań regionalnego rynku pracy.
Uczniowie będą uczestniczyć w zadaniach:
- Biznes w praktyce,
- Autoprezentacja na rynku pracy,
- Język angielski zawodowy,
- Język niemiecki zawodowy,
- Grafika matematyczna,
- Technologie IT w zawodzie "Zootechnik",
- Technologie IT w zawodzie "Agroasystent",
- Technologie IT w zawodzie "Data Flor",
- Organizacja praktyk zawodowych,
- Zajęcia praktyczne w szklarni,
- Budowa i obsługa mikrociągnika,
- Nauka jazdy mikrociągnikiem,
- Przygotowanie do egzaminu zawodowego,
- Grupowe doradztwo edukacyjno - zawodowe,
- Indywiduamne doradztwo edukacyjno - zawodowe.
Wyjazdy na praktykę i wyjazdy studyjne:
- Poznańska Hodowla Roślin Tulce k/Poznania,
- Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Nowy Dwór,
- Leśny Zakład Doświadczalny SGGW Rogów k/Łodzi,
- Ogrody tematyczne Hortulus Dobrzyce,
- Konferencja dla pracodawców.
Udział w targach branżowych:
- Farma,
- Gardenia,
- Agro Show.
http://www.zs-2.pl/galeria/projekt-92-ssz