Konferencja Pracodawców Drukuj
Wpisany przez Irena Różańska   
czwartek, 20 stycznia 2011 10:30
W dniu 22 grudnia 2010r w ramach realizacji Programu 9.2 "Szkoła Sukcesu Zawodowego" została zoorganizowana konferencja dla Pracodawców "jeden uczeń - jedna firma". System szkolenia praktycznego realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu jest oparty na współpracy z zakładami pracy, instytucjami i rzemiosłem. Szkolenie praktyczne odbywa się na stanowisku pracy, wyposażonym w maszyny i urządzenia odpowiadające aktualnemu stanowi techniki w danej branży.
Oznacza to, że uczeń uczy się i pracuje na nowych urządzeniach, instruktorzy szkolący uczniów w zakładzie są jednocześnie pracownikami zakładu, mają określone wysokie kwalifikacje zawodowe i bardzo dobrze znają swój zawód.
Celem zoorganizowania konferencji było zwrócenie uwagi na elastyczność szkolnictwa zawodowego, poznanie oczekiwań Pracodawców oraz wyznaczenie dalszej, wspólnej drogi współpracy. Dyrektor szkoły mgr inż. Grzegorz Różański podkreślał, że system modernizacji kształcenia zawodowego realizowanego w naszej szkole uwzględnia zarówno potrzeby i wymagania rynku pracy, jak i poprawę jakości kształcenia. Powiedział, że szkoła zawodowa ma wyposażyć młodych ludzi w solidne i elastyczne kwalifikacje zawodowe. "Chcemy, by Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu był szkołą pozytywnego wyboru i innowacyjnej wiedzy."
W toczącej się dyskusji pracodawcy określili swoje oczekiwania wobec absolwentów, którzy powinni zostać przygotowani do nowego rynku pracy, rozumieć potrzebę mobilności, doskonalenia umiejętności, czasami konieczności zmiany kwalifikacji.
Pracodawcy oczekują, że młody człowiek, który kończy szkołę, będzie umiał samodzielnie podejmować decyzje, będzie uczciwy i poradzi sobie z pracą w zespole.