Poznańska Hodowla Roślin Drukuj
Wpisany przez Irena Różańska   
czwartek, 02 czerwca 2011 18:43
27-05-2011W dniu 27.V.2011r. odbył się wyjazd studyjny młodzieży klas technikum rolniczego i technikum architektury krajobrazu do Poznańskiej Hodowli Roślin. Pracownicy Stacji Hodowli Zbóż Nagradowice zaprosili młodzież Zespołu Szkół nr 2 na zajęcia terenowe na swoich poletkach doświadczalnych.
Cele i założenia programowe wycieczki:
- poznanie metod hodowli nowych odmian roślin uprawnych,
- zdobycie przez młodzież praktycznej i innowacyjnej wiedzy z zakresu hodowli roślin i genetyki,
- poznanie przez uczniów klas technikum firm zajmujących się pracą hodowlaną,
- spotkanie z przedstawicielami firmy - potencjalnych pracodawców w celu poznania ich oczekiwań wobec przyszłych kandydatów do pracy,
Do podstawowych zadań Poznańskiej Hodowli Roślin należy twórcza hodowla i nasiennictwo roślin rolniczych, a zwłaszcza zbóż, roślin strączkowych oraz motylkowatych drobnonasiennych i traw. Bogate tradycje w dziedzinie hodowli i w nasiennictwie roślin rolniczych, doświadczona kadra oraz nowoczesna baza techniczna gwarantują wysoki poziom wykonywania zadań, które młodzież mogła zaobserwować. PHR Tulce jest właścicielem ponad 80 zarejestrowanych odmian. Ich wysoka wartość gospodarcza jest znana producentom w kraju i za granicą. PHR Tulce prowadzi produkcję materiału siewnego wartościowych odmian innych krajowych, a także zagranicznych ośrodków hodowlanych. Odmiany Poznańskiej Hodowli Roślin gwarantują wysoką wartość użytkową i gospodarczą i są wierne w plonowaniu.
Uczniom zaprezentowano nowe odmiany:
- żyto ozime mieszańcowe odm. GRADAN odmiana niezawodna, sprawdzona w praktyce rolniczej o wysokim potencjale plonowania;
- odmianę pszenicy LEGENDA odmiana stabilnie plonująca na wysokim poziomie o wybitnych walorach jakościowych ziarna, a także odmianę NARIDANA o wysokim potencjale plonowania i jakości ziarna,
- jęczmień jary odmiany NADEK i NAGRADOWICKI są to odmiany pastewne bardzo dobrze plonujące i ziarnie dobrym jakościowo na paszę dla zwierząt.
Zorganizowano przy udziale funduszy UE w ramach projektu 9.2 SZKOŁA SZUKCESU ZAWODOWEGO