SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO III Drukuj
Wpisany przez Dyrektor   
środa, 19 grudnia 2012 21:06
                             
"Szkoła sukcesu zawodowego III"
     
Od 1 stycznia 2013 w Zespole Szkół Nr 2 realizowany będzie projekt w ramach działania 9.2 - Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. W czasie realizacji projektu SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO III uczniowie będą doskonalić swoje kompetencje kluczowe oraz umiejetności zawodowe. Program oprócz 1014 godzin dydaktycznych przewiduje atrakcyjne zajęcia praktyczne, wyjazdy studyjne oraz udział w targach branżowych. Uczniowie naszej szkoły zapoznawać sie będą z nowymi technologiami oraz nowoczesnym sprzętem technicznym. Program obejmuje także doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz szkolenia w formie kursów zawodowych w zakresie kompetencji wspierających. Zespół zyska nowoczesne wyposażenie dydaktyczne, które pozwoli na pełniejszą realizację misji szkoły technicznej.