Pracowite soboty Drukuj
Wpisany przez Irena Różańska   
sobota, 12 kwietnia 2014 11:35
12-04-2014Uczniowie i nauczyciele realizują projekt Szkoła Sukcesu Zawodowego IV. Spotykają się w soboty, gdzie w pełni oddają się swoim pasjom.
Klasy drugie technikum rolniczego w ramach zadania Przedsiębiorczość na platformie e-Learning uczestniczą w e-Grze "Przedsiębiorstwo symulacyjne". Gra odzwierciedla funkcjonowanie wirtualnej firmy z zachowaniem rzeczywistych warunków działania podmiotu gospodarczego. "Przedsiębiorstwo Symulacyjne" rozwija osobowość ucznia, wyobraźnię oraz uczy samodzielnego myślenia.
Klasy pierwsze technikum architektury krajobrazu w ramach zajęć przygotowujących do wejścia na rynek pracy mają zorganizowane zajęcia praktyczne w szkolnej szklarni ogrodowej. Dzięki nim mają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu uprawy, rozmnażania i uszlachetniania roślin. Umiejętności te przyczynią się do zintegrowania wiedzy z praktyką, co zwiększa szanse na zdobycie pracy.
W ramach tego samego zadania, uczniowie klas trzecich technikum architektury krajobrazu biorą udział w zajęciach praktycznych z geodezji i kartografii. Zajęcia te wzbogacą uczniów technikum w kompetencje zawodowe - poszerzają ich wiedzę oraz zwiększają ich atrakcyjność na rynku pracy. Nasi uczniowie będą w stanie spełnić wymagania i oczekiwania pracodawców.
W związku z ogromną dynamiką rozwoju rynku pracy uczeń powinien posiadać umiejętność nieustannego doskonalenia się z zakresu kompetencji zawodowych oraz wiadomości i umiejętności niezbędnych do zaplanowania swojej drogi zawodowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego