Wyjazd zawodoznawczy - SGGW Drukuj
Wpisany przez Irena Różańska   
poniedziałek, 15 września 2014 10:24
10-09-2014Uczniowie klas III technikum rolniczego i technikum architektury krajobrazu rozpoczęli nowy rok szkolny od wyjazdu zawodowznawczego do Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie. LZD to kompleks Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, która jest placówką naukową Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na jego obszarze znajdują się jedne z najbogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej. Całości dopełniają leśne powierzchnie doświadczalne z obcymi gatunkami drzew leśnych i alpinarium.
Uczniowie pod kierunkiem instruktorów wytyczali w lesie powierzchnie badawcze, na których mierzyli położenie drzew i krzewów, oznaczali gatunki, wskazując osobniki i populacje, określając biotyp, przykładowe zależności troficzne. Uczniowie odławiali zwierzęta żyjące w ściółce, próbowali zaklasyfikować je do określonej grupy systematycznej, tworząc klucze do rozpoznawania i sieci zależności pokarmowych.
Następnie odbył się spacer po Arboretum z przewodnikiem w celu poznania ciekawych gatunków drzew i krzewów, rosnących na terenie ogrodu. Bardzo dokładnie zostały przedstawione rośliny, znajdujące się na trasie parku, nie tylko z punktu widzenia botaniki, ale również ich praktycznego zastosowania w pracy zawodowej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego