INAUGURACJA GOSPODARSTWA Drukuj
Wpisany przez Irena Różańska   
środa, 22 października 2014 12:05
W dniu 21 padziernika 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie gospodarstwa przyszkolnego Zespołu Szkół nr2 w Golubiu-Dobrzyniu. W uroczystości udział wzięła Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, pani Anna Łukaszewska, Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z przewodniczącym Starostą Wojciechem Kwiatkowskim, liczne grono zaproszonych gości, pracodawców związanych z branżą rolniczo-ogrodniczą, rolnicy oraz uczniowie szkoły.
Nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi przez panią Kurator Annę Łukaszewską, Starostę Wojciecha Kwiatkowskiego oraz Dyrektora szkoły Grzegorza Różańskiego, natomiast ks. kanonik Andrzej Zblewski poświęcił maszyny rolnicze i przyległy areał.
W związku z pozyskaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Dział 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego został zakupiony sprzęt poletkowy.
Gospodarstwo przyszkolne ROLNIK to teren pozyskany od PTTK o powierzchni 4ha, dzięki któremu zostały stworzone warunki dla uczniów do:
- utworzenia poletek doświadczalnych, analizy wpływu czynników agrotechnicznych na wielkość i jakość plonów, samodzielnego wykonywania zabiegów agrotechnicznych, monitorowania i diagnozowania występowania agrofagów, poznania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, wykonania obsługi technicznej, przeglądów, konserwacji maszyn i urządzeń;
- utworzenia ogrodów tematycznych przez uczniów technikum architektury krajobrazu oraz produkcji roślin ozdobnych i szkółkarstwa.
Przedstawione zostały zmiany w programach nauczania dla technika rolnika, rolnika i technika architektury krajobrazu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego